top of page

Behandlingar

Vi kombinerar olika manuella behandlingstekniker med rehabiliteringsträning för att hjälpa dig tillbaka så fort som möjligt efter en skada. Tillsammans utarbetar vi en behandlingsplan för just dig och på så sätt uppnår vi gemensamt dina uppsatta mål för ett långvarigt resultat. Vi tror att rörelse är lösningen och läker kroppen när du är skadad, inte vila.  

Vi utgår alltid från helheten av varje patient och jobbar efter tre huvudpunkter; smärtlindring, funktionsförbättring och långsiktighet.

bottom of page